نویسنده: مدیر سایت

بررسی سیستم پودگذاری در انواع ماشین‌های بافندگی

mehrafarinanhadaf-ir-bg-01

بررسی سیستم پودگذاری در انواع ماشین‌های بافندگی چکیده در حال حاضر صنعت نساجی یکی از صنایعی است که پیشرفتهای بسیار قابل توجهی داشته است. صنعت بافندگی از جمله حوزه‌هایی است که از این قائده مستثنی نبوده است. در گذشته در كتاب‌هاي قديمي نساجي، تقسيم بندي ماشين‌هاي بافندگي بر اساس نوع محورهاي متحرك و تعداد آنها […]

طراحی،ساخت و راه اندازی دستگاه ریشه باف

دستگاه ریشه باف شال

طراحي و ساخت دستگاه ریشه باف چکيده نبود نتايج تجربي در رابطه با نيروهاي وارد بر  سيستم‌ها يکي از مشکلات عمده در زمينه طراحي و ساخت سيستم‌ها و سازه هاي پيچيده است، زيرا بدون اين نتايج نمي‌توان طراحي درستي براي سيستم انجام داد. به همين منظور در بسياري از علوم قبل از ساخت نمونه اصلي، […]

معرفی شرکت تولیدی مهر آفرینان سپاهان

شرکت مهرآفرینان هدف سپاهان

در سال 1365 و با آغاز رشد صنعتی ایران هسته اولیه شركت مهرآفرینان هدف سپاهان توسط جناب آقای حسین محمدی در منطقه صنعتی امیركبیر اصفهان شکل گرفت. ایشان با سـعی و كوشـش خـود اقدام به مهندس معکوس قطعات وارداتی صنایع نساجی نمودند و توانستند با تولید بـا كیفیـت آنهـا و فروش به صنایع مذكور وارد صنعت تولید قطعه شوند. با افزایش نیاز بازار و نیز اقبال عمـومی صـنایع از قطعات ساخته شده توسط مجموعه ایشان تحت عنوان كارگاه صنعتی هدف، ضرورت گسترش تجهیـزات و نیز فضای كاری امری اجتناب ناپذیر بود در همین راسـتا ایشـان در سـال 1393 بـا تاسـیس شـركت مهرآفرینان هدف سپاهان گام استوار در زمینه توسعه كسب و كار خود و خـدمت رسـانی بـه صـنعت كشور برداشته و با این هدف اقدام به سرمایه گذاری بزرگ در جهت ایجاد فضای كارگاه مناسب جهت تولید قطعات خود در شهرک فناوری اصفهان نمودند.

آشنایی با صنعت نساجی

mehrafarinanhadaf-ir-bg-03

صنعت نساجی شامل تمام مراحل تولید الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه و همچنین شامل فرایندهای تکمیلی انجام شده بر روی پارچه مانند رنگرزی و چاپ می‌شود. اگرچه صنعت نساجی در ابتدا تنها محدود به تولید نخ بود ولی به مرور زمان همه انواع پوشاک را شامل شد.