شرکت دانش بنیان مهر آفرینان هدف سپاهان

طراحی و تولید قطعات صنعت نساجی و ماشین آلات مربوطه و ابزار دقیق

سفارش طراحی و ساخت

قراردادها و فعالیت های شرکت

تاریخچه شرکت

در سال 1365 و با آغاز رشد صنعتی ایران هسته اولیه شركت مهرآفرینان هدف سپاهان توسط جناب آقای حسین محمدی در منطقه صنعتی امیركبیر اصفهان شکل گرفت. ایشان با سـعی و كوشـش خـود اقدام به مهندس معکوس قطعات وارداتی صنایع نساجی نمودند و توانستند با تولید بـا كیفیـت آنهـا و فروش به صنایع مذكور وارد صنعت تولید قطعه شوند. با افزایش نیاز بازار و نیز اقبال عمـومی صـنایع از قطعات ساخته شده توسط مجموعه ایشان تحت عنوان كارگاه صنعتی هدف، ضرورت گسترش تجهیـزات و نیز فضای كاری امری اجتناب ناپذیر بود در همین راسـتا ایشـان در سـال 1393 بـا تاسـیس شـركت مهرآفرینان هدف سپاهان گام استوار در زمینه توسعه كسب و كار خود و خـدمت رسـانی بـه صـنعت كشور برداشته و با این هدف اقدام به سرمایه گذاری بزرگ در جهت ایجاد فضای كارگاه مناسب جهت تولید قطعات خود در شهرک فناوری اصفهان نمودند.

هدف اصلی ما نوآوری و کیفیت خدمات است

کارکنان کلیدی شرکت

از زبان مشتریان ما

آخرین اخبار و نوشته ها

در این بخش آخرین اخبار و نوشته های ما در بخش تحقیق و توسعه قرار خواهد گرفت

ارتباط با ما

راه های ارتباطی با شرکت

تماس با ما